Serwis Prawno-Gospodarczy LexisNexis prezentuje dane rejestrowe przedsiębiorstw w KRS na podstawie ogłoszeń w MSiG wraz z niepublikowanymi sprawozdaniami finansowymi InfoCredit oraz informacją o zadłużeniu w Krajowym Rejestrze Długów. Dzięki SPG zbadasz aktualny i historyczny status prawny firm, prześledzisz powiązania biznesowe w formie graficznej, sprawdzisz kondycję finansową kontrahenta, klienta lub dłużnika. SPG oferuje wgląd do Ksiąg Wieczystych, bazy REGON i wyszukiwarki instytucji. Serwis informuje również o nowych firmach z wybranych branż oraz procesach upadłościowych i likwidacyjnych.

Aktualności prawno-gospodarcze SPG

   Wykreślenie spółki akcyjnej z Krajowego Rejestru Sądowego a ochrona jej wierzycieli

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 września 2013r. (III CZP 47/13), wyraził stanowisko, iż wykreślenie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki akcyjnej będącej dłużnikiem nie wyłącza ochrony jej wierzycieli na podstawie art. 527 i następnych kodeksu cywilnego.

więcej

   W przyszłym tygodniu rząd ma się zająć odwróconym kredytem hipotecznym

Projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym ma trafić pod obrady rządu w przyszłym tygodniu. Z projektu wynika, że aby zabezpieczyć interesy klienta, bank będzie musiał przekazać mu formularz informacyjny o ofercie co najmniej 7 dni przed zawarciem umowy.

więcej

   Rząd podjął uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-17

Wieloletni Plan Finansowy Państwa po raz pierwszy składa się z dwóch części: Programu konwergencji. Aktualizacja 2014; Cele głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.

więcej

   UE znowelizowała przepisy dot. działalności biegłych rewidentów i firm audytorskich

Nowe przepisy mają m.in. wzmocnić ich niezależność, poprawić jakość badań sprawozdań finansowych przeprowadzanych w UE oraz nadzór publiczny nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta i działalnością firm audytorskich. Przyjęty pakiet wprowadza bardziej zaostrzone regulacje dla biegłych rewidentów i firm audytorskich badających ...

więcej

   Planowane przekształcenia, połączenia i podziały spółek (26.03.2014-22.04.2014)

Sprawdź planowane przekształcenia, połączenia i podziały spółek za okres 26.03.2014-22.04.2014

więcej

   Prezydent podpisał nowelizację ws. nagrywania spraw o wykroczenia

Prezydent podpisał 18 kwietnia nowelizację Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, która wprowadza nagrywanie takich rozpraw. Wprowadzenie do spraw o wykroczenia protokołu z rozprawy w postaci zapisu dźwięku lub obrazu i dźwięku ma na celu skrócenie czasu trwania postępowań sądowych w tych sprawach oraz zredukowanie kosztów.

więcej

   Prezydent podpisał nowelizację Prawa o ruchu drogowym

Akt stanowi, że przed zakupem auta będzie można zweryfikować jego historię, a wysyłając dzieci na wypoczynek - sprawdzić, czy wiozący je autokar jest sprawny.

więcej

   MZ: diagnoza nowotworu - w ciągu 7 tygodni

Potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu u pacjenta musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż siedem tygodni - zakłada m.in. projekt ustawy, który przygotowało Ministerstwo Zdrowia w ramach tzw. pakietu onkologicznego i pakietu kolejkowego.

więcej

   MG: nowa Ordynacja będzie oparta na zaufaniu państwa do podatnika

Nowy katalog zasad ogólnych, w tym wprowadzenie zasady rozstrzygania spraw na korzyść podatnika w razie wątpliwości interpretacyjnych (in dubio pro tributario) będzie odzwierciedlało to zaufanie. Wprowadzona ma być także instytucja rzetelnego podatnika.

więcej

   Rząd przyjął zmiany ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca wprowadzający na polski rynek towar znajdujący się w obrocie unijnym nie będzie musiał zamieszczać na jego opakowaniu adresu polskiego dystrybutora. Rozwiązanie takie przyniesie oszczędności przedsiębiorcom, którzy nie będą musieli zmieniać oznakowania towaru (lub jego opakowania).

więcej

Masz pytania?

    22 572 99 99

    bok@lexisnexis.pl