Serwis Prawno-Gospodarczy LexisNexis prezentuje dane rejestrowe przedsiębiorstw w KRS na podstawie ogłoszeń w MSiG wraz z niepublikowanymi sprawozdaniami finansowymi InfoCredit oraz informacją o zadłużeniu w Krajowym Rejestrze Długów. Dzięki SPG zbadasz aktualny i historyczny status prawny firm, prześledzisz powiązania biznesowe w formie graficznej, sprawdzisz kondycję finansową kontrahenta, klienta lub dłużnika. SPG oferuje wgląd do Ksiąg Wieczystych, bazy REGON i wyszukiwarki instytucji. Serwis informuje również o nowych firmach z wybranych branż oraz procesach upadłościowych i likwidacyjnych.

Aktualności prawno-gospodarcze SPG

   LexisNexis Polska i Wolters Kluwer SA łączą siły

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że 21 lipca 2014 r. LexisNexis i Wolters Kluwer ogłosiły decyzję o połączeniu sił na polskim rynku. Działanie to pozwoli na stworzenie spójnej, atrakcyjnej i jeszcze pełniejszej oferty produktów drukowanych i elektronicznych.

więcej

   Ruszył ministerialny Portal Podatkowy

Uruchomienie portalu to pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl mają oni znaleźć niezbędne informacje dotyczące podatków.

więcej

   Rząd przyjął projekt podnoszący próg, od którego trzeba płacić janosikowe

Podniesienie progu dochodów, od którego województwa będą płacić janosikowe - zakłada projekt przyjęty 19 sierpnia przez rząd. Progi wzrosną ze 110% do 125% średnich dochodów podatkowych, wyliczonych dla wszystkich województw.

więcej

   Rząd przyjął regulacje dot. tzw. krótkiej sprzedaży

Celem proponowanych zmian jest dostosowanie przepisów krajowych do wymogów wspólnotowego rozporządzenia 236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego oraz rozporządzenia wspólnotowego 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, ...

więcej

   Rząd przyjął założenia do projektu mającego ukrócić wyłudzanie VAT-u

Zmian oczekują przede wszystkim uczciwi przedsiębiorcy (płacący podatek VAT), którzy ze strony oszustów podatkowych doświadczają nieuczciwej konkurencji. Także budżet państwa ponosi z tego powodu straty, dlatego uszczelnienie systemu rozliczeń VAT jest niezbędne.

więcej

   Rząd zajmie się projektem dot. listów zastawnych

Zmiany mają zachęcić do szerszego korzystania z tego instrumentu. Listy zastawne to długookresowe papiery dłużne oferowane przez banki hipoteczne zwykle inwestorom instytucjonalnym. Ich zabezpieczeniem są wierzytelności hipoteczne.

więcej

   Prezydent podpisał ustawę o podatku węglowodorowym

Przewiduje ona, że firmy, które będą wydobywały w Polsce gaz z łupków, od 2020 r. zaczną płacić specjalne podatki. Całkowitym obciążeniem inwestora ma być - pobierana przez państwo - renta surowcowa o docelowej wysokości ok. 40%.

więcej

   W sejmowej komisji ruszają prace nad projektem ustawy o OZE

W tym tygodniu sejmowa komisja po raz pierwszy zajmie się projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Formalnie celem przyszłej ustawy jest wdrożenie regulacji UE, w praktyce akt ten zdefiniuje kształt polskiego sektora energii odnawialnej.

więcej

   Nowa postać odpisów zwykłych oraz wyciągu z księgi wieczystej

Od dnia 6 sierpnia 2014 r. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych wydaje odpisy zwykłe księgi wieczystej oraz wyciągi z księgi wieczystej w zmienionej postaci. Odpis zupełny pozostał bez zmian.

więcej

   MG przygotowało projekt nowelizacji ustawy o sse

Poszerza on katalog głównych zadań zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi o prowadzenie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz szkołami wyższymi w celu dostosowania ich oferty edukacyjnej i programów do potrzeb pracodawców, a także o prowadzenie działań zwiększających potencjał stref do powstawania struktur klastrowych.

więcej

Masz pytania?

    22 572 99 99

    bok@lexisnexis.pl