Aktualności prawno-gospodarcze SPG

   Ustawa o zwrocie zawieszonych emerytur trafi do Sejmu

Na 40. posiedzeniu Senat podjął uchwałę w tej sprawie. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw została przygotowana przez senacką Komisję Ustawodawczą.

Stanowi ona wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r., w którym za niekonstytucyjne zostały uznane przepisy nakazujące rozwiązać umowę o pracę również tym osobom, które wcześniej nabyły prawo do emerytury - zobacz w Aktualnościach z 14 listopada 2012 r. (K 2/2012).
Nowelizacja przewiduje możliwość złożenia przez emeryta wniosku o wypłatę świadczeń, wraz z odsetkami, za cały okres, w którym były one zawieszone na podstawie niekonstytucyjnego przepisu. Jeśli emeryt uzyskał już część lub całość zawieszonych świadczeń, na podstawie dotychczasowych przepisów stosowanych z uwzględnieniem wyroku TK, to w tym zakresie nie będzie mógł dochodzić już świadczeń na podstawie proponowanej ustawy.

Zdecydowano się na uzupełnienie stosownymi przepisami ustawy z 2010 r., a nie na wydanie nowego aktu, gdyż zakwestionowany przepis, z uwzględnieniem wyroku TK jest w praktyce orzeczniczej sądów podstawą rozstrzygnięć.

Źródło: www.senat.gov.pl.

wstecz

Przeczytaj także
Od 1 września br. nowe wzory zeznania SD-3 i deklaracji PCC-3
Opublikowano je 16 lipca br. Do czasu wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r., wzory zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych oraz deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych mogą być stosowane w brzmieniu dotychczasowym.

więcej

Sejm uchwalił ustawę dot. długów Kompanii Węglowej wobec ZUS
Sejm uchwalił zmiany w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 r. Nowelizacja zakłada, że Kompania Węglowa przez półtora roku nie będzie musiała spłacać zaległych zobowiązań wobec ZUS.

więcej

Masz pytania?

    22 572 99 99

    bok@lexisnexis.pl