Aktualności prawno-gospodarcze SPG

   Ustawa o zwrocie zawieszonych emerytur trafi do Sejmu

Na 40. posiedzeniu Senat podjął uchwałę w tej sprawie. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw została przygotowana przez senacką Komisję Ustawodawczą.

Stanowi ona wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r., w którym za niekonstytucyjne zostały uznane przepisy nakazujące rozwiązać umowę o pracę również tym osobom, które wcześniej nabyły prawo do emerytury - zobacz w Aktualnościach z 14 listopada 2012 r. (K 2/2012).
Nowelizacja przewiduje możliwość złożenia przez emeryta wniosku o wypłatę świadczeń, wraz z odsetkami, za cały okres, w którym były one zawieszone na podstawie niekonstytucyjnego przepisu. Jeśli emeryt uzyskał już część lub całość zawieszonych świadczeń, na podstawie dotychczasowych przepisów stosowanych z uwzględnieniem wyroku TK, to w tym zakresie nie będzie mógł dochodzić już świadczeń na podstawie proponowanej ustawy.

Zdecydowano się na uzupełnienie stosownymi przepisami ustawy z 2010 r., a nie na wydanie nowego aktu, gdyż zakwestionowany przepis, z uwzględnieniem wyroku TK jest w praktyce orzeczniczej sądów podstawą rozstrzygnięć.

Źródło: www.senat.gov.pl.

wstecz

Przeczytaj także
Rząd przyjął projekt podnoszący próg, od którego trzeba płacić janosikowe
Podniesienie progu dochodów, od którego województwa będą płacić janosikowe - zakłada projekt przyjęty 19 sierpnia przez rząd. Progi wzrosną ze 110% do 125% średnich dochodów podatkowych, wyliczonych dla wszystkich województw.

więcej

Rząd rozpatrzy projekt nowego Prawa restrukturyzacyjnego
Projekt zmienia filozofię uregulowań dotyczących upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce. Celem postępowania restrukturyzacyjnego, obok zaspokojenia wierzycieli, ma być głównie zachowanie przedsiębiorstwa w obrocie gospodarczym.

więcej

Masz pytania?

    22 572 99 99

    bok@lexisnexis.pl